Istanbul Efendisi Ardiyesi
  REMİL
 
Bir ismi de kum falı olan Remil, ilk önceleri kumun üzerinde yapılan noktalara bakarak açılırdı, sonraları ise, bu fal için özel tahtalar yapıldı, bunların üzerinde bakılma yöntemine başlandı. Remmaller, yani remil falı bakıcıları, bu falın kökeninin on altı satıra rasgele olarak işaretlenen noktalar olduğunu belirtirler. Bunların şekil ve yorumları, tek veya çift sayıdan oluşlarına göre belirlenirlerdi. Sorulan sorunun özelliğine göre cevap sistemi olan remilin tek olarak mana içeren şekilleri vardır.
 
 Remilde tek sayılar nokta, çift sayılar ise birer çizgi olarak gösterilir. Kumu parmakla işaretlemek suretiyle, bir kağıda saymadan satırlar şeklinde noktalar koymak suretiyle bakılabilmektedir remil falına. Ayrıca remilin temelini teşkil eden on altı işaretin kağıtlara çizilerek, torbadan çekilerek bakılma biçimi de vardır. Bu durumda her işaretten dört adet hazırlanması gerekir.Çok eski zamanlarda kağıt henüz yaygın olarak kullanılır olmadığından atılan remiller kum üzerine yazıldığı için ismi ilmi remil kalmıştır.Kağıdın icadından sonra atılan remiller aynı sistemle kum yerine kağıt üzerinde yapılmaya başlanmıştır.Remil atmada kolaylık olmak üzere bazı memleketlerde zar kullanılmıştır.Remil attırmak isteyen kimselere 16 kere zar attırlılarak gelen zarın tek veya çift oluşuna göre (tek sayılar için nokta ve çift sayılar için çizgi) remil tablosu düzenlenerek sonradan yoruma geçilirdi.

Dörderli olarak ayrılan on altı satırdan meydana gelen remilde, satırların on beşten az, otuzdan çok nokta oluşturmaması gereklidir. Bu bir meleke işidir, onu falı bakacak olan remmal göz kararı yolu ile ayarlar. Dördüllerin ikinci satırı, ilk satırdan, üçüncü satırı ikinci satırdan, dördüncü satırı da üçüncü satırdan uzun olmalıdır. Remilin bu kuralına bir tek Reml-i Hazreti Ali adlı fal kitabında uyulmamaktadır. Onda üç satır hazırlanan noktalar ve her bir satırın bir önceki satırdan kısa olma zorunluluğu vardır. Ve o satırdaki noktaların sayısından sekiz çıkarılarak, yıldız isimlerinin yer aldığı listedeki yorumu okunur.
 
 Remil İşaretleri Nasıl Değerlendirilir:
 
 Bu işlemin başlaması bakımından adeta ibadet yapar gibi hazırlanmak gereklidir. Kişinin öncelikle aptesli olması, falın bakılacağı yerin son derece temiz olması gereklidir. Falı bakacak olan, baktıracak olan kişi temiz giyinmelidir, remil atmaya başlamadan evvel bir Ayete-l Kürsi, üç defa Ya Latif, üç defa İhdas, bir defa Fatiha ve özel bir dua okumak ve bütün bunları yaparken de kıbleye doğru dönmek gereklidir. Bu işleme başlamadan evvel ise kişi, tüm düşüncesini tuttuğu niyetine yoğunlaştırıp, sağ eli ile soldan sağa doğru noktalamaya başlamalıdır, her bir nokta atışında Allah'ın ismini anmalıdır. Remil falı bakımından uğurlu saatler veya durumlar vardır, bunlar ise ; bulanık hava, yağmur, kar, fırtına gibi durumlar ile kişinin karnının tıka basa dolu olduğu anlardır. Remil için en uygun zaman ise, deneyimler neticesi kuşluk vakti olarak isimlendirilmiştir.

İlm-i remil peygamberlerden Danyal (AS) a verilmiş bir mucizedir.

Remilde 16 değişik şekil vardır.Bu şekiller 32 çizgi ve 32 noktadan meydana gelmiştir.Her çizgi iki noktaya denk gelmektedir ki 32 çizgiden 64 nokta çıkar.Remilin 32 noktasını da bunlara ilave edince yekun 96 olur ki ebcedle hesap edilmiş olan Danyal(AS) ın ismine denk gelir.

Bugün dünyada harikalar meydana getiren bilgisayarların esası da çizgi  ve noktalarla yapılmış 16 şeklin muhtelif sentezlerinden meydana getirilen bağlarla düzenlenmektedir.16x16=256 eder ki Cenabı Hakkın Nur ismine denk gelmektedir.NUR isminin anlamı:
İstediği kişilere ve gönüllere maddi ve manevi yönden ilim ve irfan dağıtan demektir.

Remilde 16 şekil sad(iyilik) ve nahıs (kötülük) olarak ikiye ayrılır. Saad şekiller iyiliğe (saadete) ve nahıs şekiller nuhusete (kötülüğe) işaret eder. Saad şekiller saadı-dahil, saadı-hariç, saadı-sabit, saadı-münkalip adlarıyla dört kısma ayrıldığı gibi nahıs şekiller de yine bu vasıflarla dört kısma ayrılmış bulunmaktadırlar.

Gerek iyilik ve gerekse de kötülükte en kuvvetlisi" Dahil" ,sonra "Sabit", ondan sonra "Hariç" ve en sonra da "Münkalip" gelir. Bunu matematiksel olarak ifade etmek istersek: Dahil>Sabit>Hariç>Münkalip

Mesela bir remilde matlup olan haneye gelen şekil sadı-dahil vasfındaysa pek kuvvetli olarak ve diğer şekilleri said gelirse onların da derecelerine göre saadete (mutluluğa) hükmettiğimiz gibi nahıs şekilleri de aynı vasıflarla analiz edip yorumumuzu yaparız. Aşağıdaki tablolarda hem said hem nahıs şekiller gösterilmiştir.Bunlara ilave olarak erkek şekiller, dişi şekiller, şekillerde tabiat vb. yararlı tablolar siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunulmuştur.

 SA'D ŞEKİLLER TABLOSU
SAADI DAHİL
SAADI SABİT
-
SAADI HARİÇ
-
SAADI MÜNKALİP
-

 

NAHIS ŞEKİLLER TABLOSU
NAHSI DAHİL
-
NAHSI SABİT
NAHSI HARİÇ
NAHSI MÜNKALİP

ERKEK ŞEKİLLER

DİŞİ ŞEKİLLER

 

REMİL ŞEKİLLERİNDE CİNS
İNSANİ
HAYVANİ
NEBATİ
MADENİ

 

REMİL ŞEKİLLERİNDE TABİAT
ATEŞ
HAVA
SU
TOPRAK

 

REMİL ŞEKİLLERİNDE YÖN
DOĞU
BATI
KUZEY
GÜNEY

 

REMİL ŞEKİLLERİNDE ZAMAN
GÜN
HAFTA
AY
YIL
-

 

REMİL ŞEKİLLERİNDE DERECELER
DAHİL
HARİÇ
SABİT
MÜNKALİP

 

REMİLDE YAŞ TAYİN EDEN ŞEKİLLER
ÇOCUK
GENÇ
ORTA YAŞ
İHTİYAR

 

REMİLDE MİZAÇLARI GÖSTEREN ŞEKİLLER
SAFRA
-
KAN
-
LENFA
SEVDA
-
-

 

REMİLDE VARLIK/YOKLUK ŞEKİLLERİ
VARLIK
YOKLUK

 

 
  Bugün 3 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=