Istanbul Efendisi Ardiyesi
  BURÇLAR VE YILDIZNAMELER
 
OSMANLI'DA ASTROLOJİ

“Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi” diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca’da “ilm-i tencim” ya da “ilm-i ahkam-ı nücum” diye anılır. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc ya da zic ; yıld?zların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic ya da ilm-i zayiçe adını taşır.

Kişilere özel yıldız cetvel ya da haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda ve günümüzde ülkemizde horoskop diye anılır. Gökyüzüyle ilgili gözlemler, yıldız hareketleriyle ilgili saptamalar, astrolojinin, astronomiye kaynaklık etmesini sağlamıştır. Rasathane diye adlandırılan gözlemevleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına , savaş, barış vb. toplumsal olaylar için eşref saati saptanmasına yarıyordu.

Gökyüzü olaylarıyla bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler uzun süre doğu ve batıda saray görevlisi olarak çalıştılar. Osmanlı sarayındaki müneccimbaşılık kurumu cumhuriyet dönemine kadar sürdü.


YILDIZNAMELER

Cifr yöntemiyle gelecekten haberler vermek için hazırlanan her türlü çizelge "yıldızname" diye anılır. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır. Bu konuda açıklama ve bilgi vermezler.

Ayrıca, yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yine ebcede dayanan ve matematikte "sihirli kareler" denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği belirsiz.

BURÇLAR

Yıldızları ilk gözlemleyenler, onları daha iyi adlandırmak için dünyada gördükleri varlıklara benzettiler, hayvan ve söylence kişileriyle adlandırıp simgelediler.

Osmanlı yıldız fallarında, burç sistemi günümüzden farklı değildir :


 

BURÇLAR VE TARİHLERİ

                 

 

BURÇLAR

TARİHLER

HAMEL (Koç)

21 Mart - 21 Nisan

SEVR (Boğa)

21 Nisan - 21 Mayıs

CEVZA (İkizler)

22 Mayıs - 21 Haziran

SERETAN (Yengeç)

22 Haziran - 23 Temmuz

ESED (Aslan)

24 Temmuz - 23 Ağustos

SÜMBÜLE (Başak)

24 Ağustos - 23 Eylül

MİZAN (Terazi)

24 Eylül - 23 Ekim

AKREB (Akrep)

24 Ekim - 22 Kasım

KAVS (Yay)

23 Kasım - 22 Aralık

CEDY (Oğlak)

23 Aralık - 20 Ocak

21 Ocak - 19 Şubat

DELV (Kova)

20 Şubat - 20 Mart

HUT (Balık)

                 

 

 

                 

 

Bu burçlar kendi aralarında mevsime göre;

İlkbahar noktası burçları (burc-u rebii) : Koç, Boğa, İkizler

Yaz noktası burçları (burc-u sayfi) : Yengeç, Aslan, Başak

Sonbahar noktası burçları (burc-ı harifi) : Terazi, Akrep, Yay

Kış noktası burçları (burc-ı şefvi) : Oğlak, Kova, Balık

biçiminde bölünür.

Burçları da, döneminin anlayışına uygun olarak, dünyayı oluşturan dört öğeye göre değerlendiren anlayış, onlara şu özellikleri yakıştırıp sınıflandırır.

Ateş burçları (burc-ateşi ya da azeri) : Koç, Aslan, Yay

Toprak burçları (burc-ı haki) : Boğa, Oğlak, Başak

Su burçları (burc-ı abı) : Yengeç, Akrep, Balık

Hava burçları (burc-ı badi) : Terazi, İkizler, Kova

Burçlar ayrıca

Kuzey burçları (burc-ı şimali) : Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak

Güney burçları (burc-ı cenubi) : Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık

olarak da sınıflandırılır.

Osmanlı yıldız falı anlayışına göre , burçlar, yıldızlar ve burçların doğa özellikleri arasında dostluklar ve düşmanlıklar vardır. Arkadaş ve eş seçerken bu dostluk/düşmanlık göz önüne alınmalıdır.

Dünyayı oluşturan öğelerden ;

Ateşin dostu hava, düşmanı su,

Toprağın dostu su, düşmanı hava,

Havanın dostu ateş, düşmanı toprak,

Suyun dostu toprak, düşmanı ateştir.

BURÇLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

 

BURÇLAR

YILDIZI

DOĞASI

DOSTU

DÜŞMANI

KOÇ / HAMEL

MERİH / MARS

ATEŞ

İKİZLER / CEVZA

YENGEÇ / SERETAN

BOĞA / SEVR

ZÜHRE / VENÜS

TOPRAK

YENGEÇ / SERETAN

ASLAN / ESED

İKİZLER / CEVZA

UTARİT / MERKÜR

HAVA

ASLAN / ESED

BALIK / HUT

YENGEÇ / SERETAN

KAMER / AY

SU

BOĞA / SEVR

KOÇ / HAMEL

ASLAN / ESED

ŞEMS / GÜNEŞ

ATEŞ

İKİZLER / CEVZA

BOĞA / SEVR

BAŞAK / SÜMBÜLE

UTARİT / MERKÜR

TOPRAK

AKREP / AKREB

YAY / KAVS

TERAZİ / MİZAN

ZÜHRE / VENÜS

HAVA

YAY / KAVS

OĞLAK / CEDY

AKREP / AKREB

MERİH / MARS

SU

BAŞAK / SÜMBÜLE

KOVA / DELV

YAY / KAVS

MÜŞTERİ / JÜPİTER

ATEŞ

KOVA / DELV

BALIK / HUT

OĞLAK / CEDY

ZÜHAL / SATÜRN

TOPRAK

BALIK / HUT

KOÇ / HAMEL

KOVA / DELV

ZÜHAL / SATÜRN

HAVA

KOÇ / HAMEL

AKREP / AKREB

BALIK / HUT

MÜŞTERİ / JÜPİTER

SU

BOĞA / SEVR

İKİZLER / CEVZA

 

 


 
  Bugün 3 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=